Terminology

 • 11terminology — terminological /terr meuh nl oj i keuhl/, adj. terminologically, adv. terminologist, n. /terr meuh nol euh jee/, n., pl. terminologies. 1. the system of terms belonging or peculiar to a science, art, or specialized subject; nomenclature: the… …

  Universalium

 • 12terminology — noun /ˌtɚməˈnɒləʤi,ˌtɚməˈnɑləʤi/ a) The doctrine of terms; a theory of terms or appellations; a treatise on terms, a system of specialized terms. b) The set of terms actually used in any business, art, science, or the like; nomenclature;… …

  Wiktionary

 • 13terminology — ter|mi|nol|o|gy [ˌtə:mıˈnɔlədʒi US ˌtə:rmıˈna: ] n plural terminologies [U and C] [Date: 1800 1900; : Medieval Latin; Origin: terminus word, term (from Latin; TERM1) + English ology] the technical words or expressions that are used in a… …

  Dictionary of contemporary English

 • 14terminology — ter|mi|nol|o|gy [ ,tɜrmı nalədʒi ] noun uncount * the words and phrases used in a particular business, science, or profession: mathematical/medical terminology ╾ ter|mi|no|log|i|cal [ ,tɜrmınə ladʒıkl ] adjective …

  Usage of the words and phrases in modern English

 • 15terminology — noun (C, U) the technical words or expressions that are used in a particular subject: scientific terminology terminological adjective …

  Longman dictionary of contemporary English

 • 16terminology — noun medical terminology Syn: phraseology, terms, expressions, words, language, lexicon, parlance, vocabulary, wording, nomenclature; usage, idiom; jargon, cant, argot; informal lingo, speak, ese …

  Thesaurus of popular words

 • 17terminology */ — UK [ˌtɜː(r)mɪˈnɒlədʒɪ] / US [ˌtɜrmɪˈnɑlədʒɪ] noun [uncountable] the words and phrases used in a particular business, science, or profession mathematical/medical terminology Derived word: terminological UK [ˌtɜː(r)mɪnəˈlɒdʒɪk(ə)l] / US… …

  English dictionary

 • 18terminology — /tɜməˈnɒlədʒi / (say termuh noluhjee) noun (plural terminologies) 1. the system of terms belonging to a science, art, or subject; nomenclature: the terminology of botany. 2. the systematic study of terms, as in particular sciences or arts.… …

 • 19terminology — terminija statusas Aprobuotas sritis Gynyba apibrėžtis NATO standartizacijoje – tam tikro dalyko, srities arba objekto terminų, jų santrumpų ir sąvokų apibrėžčių visuma. atitikmenys: angl. terminology pranc. terminologie šaltinis NATO… …

  Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

 • 20terminology — terminija statusas T sritis Kūno kultūra ir sportas apibrėžtis Kurios nors srities terminų visuma, pvz., sporto terminija. kilmė plg. terminas atitikmenys: angl. terminology; terms vok. Terminologie, f rus. терминология …

  Sporto terminų žodynas